Algemene leveringsvoorwaarden


Leveringsvoorwaarden 
Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel in Tilburg te 12-04-2004

Inhoud:
Art. 1: Definities 
Art. 2: Algemeen 
Art. 3: Offertes, aanbiedingen 
Art. 4: Annulering 
Art. 5: Prijs 
Art. 6: Prijswijzigingen 
Art. 7: Betalingstermijn 
Art. 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud 
Art. 9: Termijn van levering 
Art. 10: Onderzoek bij aflevering 
Art. 11: Inhoud en wijziging overeenkomst 
Art. 12: Zet-, druk- of andere proeven 
Art. 13: Afwijkingen 
Art. 14: Duurovereenkomsten, periodieke uitgaven 
Art. 15: Auteursrechten etc. 
Art. 16: Eigendom productiemiddelen etc. 
Art. 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht 
Art. 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten 
Art. 19: Overmacht 
Art. 20: Aansprakelijkheid 
Art. 21: Geschillen; Scheidsgerecht voor de Grafische Industrie 
Art. 22: Toepasselijk recht Too Cool Designs 
Mies van der Rohestraat 58
5103 NN Dongen (NB)
Tel +31 (0) 162-31 94 13
Fax +31 (0) 847 44 55 31